Проект на Наредба №7 за условията и реда за управление и разпореждане с общинския жилищен фонд

Файлове:

Проект на Наредба №7 за условията и реда за управление и разпореждане с общинския жилищен фонд
Проект на Наредба №7 за условията и реда за управление и разпореждане с общинския жилищен фонд

https://www.livechatalternative.com/