Сайтът е в процес на обновяване!

Проект за изменение и допълнение на Наредба №2 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет Свиленград

Файлове:

Проект за изменение и допълнение  на Наредба №2  за придобиване, управление и разпореждане  с общинско имущество на Общински съвет Свиленград Проект за изменение и допълнение на Наредба №2 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет Свиленград