Проект на Наредба №11 за условията и реда за използването на спортни обекти, собственост на Община Свиленград

Файлове:

Проект на Наредба №11 за условията и реда за използването на спортни обекти, собственост на Община Свиленград Проект на Наредба №11 за условията и реда за използването на спортни обекти, собственост на Община Свиленград

https://www.livechatalternative.com/