Стратегия за развитие и интеграция на малцинствата в община Свиленград 2009-2013 г.

Файлове:

Стратегия за развитие и интеграция на малцинствата в община Свиленград 2009-2013 г. Стратегия за развитие и интеграция на малцинствата в община Свиленград 2009-2013 г.

https://www.livechatalternative.com/