Програма и план за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства и по-специално от ромски произход на община Свиленград

Файлове:

Програма и план за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства и по-специално от ромски произход на община Свиленград Програма и план за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства и по-специално от ромски произход на община Свиленград

https://www.livechatalternative.com/