Програма за реализиция на благоустройствени мероприятия върху обекти- общинска собственост, с участието на местното население 2010-2011година.

Файлове:

https://www.livechatalternative.com/