Стратегия за управлението на общинската собственост за периода 2011- 2015 г.

Файлове:

Стратегия за управлението на общинската собственост за периода 2011- 2015 г. Стратегия за управлението на общинската собственост за периода 2011- 2015 г.

https://www.livechatalternative.com/