Програма за реализиция на благоустройствени мероприятия върху обекти- общинска собственост, с участието на местното население 2012-2015 година.

Файлове:

Програма за реализиция на благоустройствени мероприятия върху обекти- общинска собственост, с участието на местното население 2012-2015 година. Програма за реализиция на благоустройствени мероприятия върху обекти- общинска собственост, с участието на местното население 2012-2015 година.

https://www.livechatalternative.com/