Програма за развитие на физическото възпитание и спорта на територията на община Свиленград за 2014-2016 година./приета с Решение №722/29.01.2014г./

Файлове:

Програма за развитие на физическото възпитание и спорта на територията на община Свиленград за 2014-2016 година./приета с Решение №722/29.01.2014г./ Програма за развитие на физическото възпитание и спорта на територията на община Свиленград за 2014-2016 година./приета с Решение №722/29.01.2014г./

https://www.livechatalternative.com/