Програма за управление и разпореждане с общинска собственост на община Свиленград за 2014 година / приета с Решение №748/11.02.2014г./

Файлове:

Програма за управление и разпореждане с общинска собственост на община Свиленград за 2014 година / приета с Решение №748/11.02.2014г./ Програма за управление и разпореждане с общинска собственост на община Свиленград за 2014 година / приета с Решение №748/11.02.2014г./

https://www.livechatalternative.com/