Приемане на Мониторингов доклад за изпълнение на План за действие на община Свиленград за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация за 2013 година.

Файлове:

Приемане на Мониторингов доклад за изпълнение на План за действие на община Свиленград за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация за 2013 година. Приемане на Мониторингов доклад за изпълнение на План за действие на община Свиленград за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация за 2013 година.

https://www.livechatalternative.com/