Сайтът е в процес на обновяване!

Доклад от Последваща оценка на изпълнението на Общинския план за развитие на Община Свиленград за периода 2007-2013г. и изводите и препоръките за целите на Общинския план за развитие на Община Свиленград за периода 2014-2020 г.

Файлове:

Доклад от Последваща оценка на изпълнението на Общинския план за развитие на Община Свиленград за периода 2007-2013г. и изводите и препоръките за целите на Общинския план за развитие на Община Свиленград за периода 2014-2020 г. Доклад от Последваща оценка на изпълнението на Общинския план за развитие на Община Свиленград за периода 2007-2013г. и изводите и препоръките за целите на Общинския план за развитие на Община Свиленград за периода 2014-2020 г.