Доклад от Последваща оценка на изпълнението на Общинския план за развитие на Община Свиленград за периода 2007-2013г. и изводите и препоръките за целите на Общинския план за развитие на Община Свиленград за периода 2014-2020 г.

Файлове:

https://www.livechatalternative.com/