Сайтът е в процес на обновяване!

Общинска стратегия (Програма) за насърчаване използването на възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) и алтернативни енергийни източници на община Свиленград за периода 2014-2020 г.

Файлове:

Общинска стратегия (Програма) за насърчаване използването на възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) и алтернативни енергийни източници на община Свиленград за периода 2014-2020 г. Общинска стратегия (Програма) за насърчаване използването на възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) и алтернативни енергийни източници на община Свиленград за периода 2014-2020 г.

Годишен отчет 2019 Годишен отчет 2019