Сайтът е в процес на обновяване!

Методология за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на стратегически документи на общинско ниво за периода 2014-2020 г.

Файлове:

Методология за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на стратегически документи на общинско ниво за периода 2014-2020 г. Методология за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на стратегически документи на общинско ниво за периода 2014-2020 г.