Методология за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на стратегически документи на общинско ниво за периода 2014-2020 г.

Файлове:

https://www.livechatalternative.com/