Стратегия за управлението на общинска собственост за периода 2015-2019 година.

Файлове:

Стратегия за управлението на общинска собственост за периода 2015-2019 година. Стратегия за управлението на общинска собственост за периода 2015-2019 година.

https://www.livechatalternative.com/