Програма за реализация на благоустройствени мероприятия върху обекти - общинска собственост, с участие на местното население за периода 2017-2019г. /приета с Решение №578/31.05.2017г.

Файлове:

Програма за реализация на благоустройствени мероприятия върху обекти - общинска собственост, с участие на местното население за периода 2017-2019г. /приета с Решение №578/31.05.2017г. Програма за реализация на благоустройствени мероприятия върху обекти - общинска собственост, с участие на местното население за периода 2017-2019г. /приета с Решение №578/31.05.2017г.

https://www.livechatalternative.com/