Правилник за управление и организация на дейността на Общинско предприятие "Благоустрояване и озеленяване"- гр.Свиленград /посл. актуализация на 03.11.2010г./

Файлове:

Правилник за управление и организация на дейността на Общинско предприятие Правилник за управление и организация на дейността на Общинско предприятие "Благоустрояване и озеленяване"- гр.Свиленград /посл. актуализация на 03.11.2010г./

https://www.livechatalternative.com/