Правилник за организацията и дейността на ОбС- Свиленград, неговите комисии и взаимодействието му с ОбА.

Файлове:

Правилник за организацията и дейността на ОбС- Свиленград, неговите комисии и взаимодействието му с ОбА. Правилник за организацията и дейността на ОбС- Свиленград, неговите комисии и взаимодействието му с ОбА.

https://www.livechatalternative.com/