Правилник за условията, критериите и реда за финансово подпомагане на спортните клубове и обединените спортни клубове в община Свиленград.

Файлове:

Правилник за условията, критериите и реда за финансово подпомагане на спортните клубове и обединените спортни клубове в община Свиленград. Правилник за условията, критериите и реда за финансово подпомагане на спортните клубове и обединените спортни клубове в община Свиленград.

https://www.livechatalternative.com/