Правилник за организацията на работа, числеността и състава на Консултативен съвет по туризъм към Община Свиленград /актуализация 31.03.2011г./

Файлове:

Правилник за организацията на работа, числеността и състава на Консултативен съвет по туризъм към Община Свиленград /актуализация 31.03.2011г./ Правилник за организацията на работа, числеността и състава на Консултативен съвет по туризъм към Община Свиленград /актуализация 31.03.2011г./

https://www.livechatalternative.com/