Стратегията за развитие на социалните услуги /2011-2015/ и годишния план за развитие на общинско ниво е приета с Решение №946/28.04.2011 год.

Файлове:

https://www.livechatalternative.com/