Правилник за условията, критериите и реда за финансово подпомагане на спортните клубове в Община Свиленград /приет с Решение №392/18.12.2012г./

Файлове:

Правилник за условията, критериите и реда за финансово подпомагане на спортните клубове в Община Свиленград /приет с Решение №392/18.12.2012г./ Правилник за условията, критериите и реда за финансово подпомагане на спортните клубове в Община Свиленград /приет с Решение №392/18.12.2012г./

https://www.livechatalternative.com/