Сайтът е в процес на обновяване!

Правилник за условията, критериите и реда за финансово подпомагане на спортните клубове в Община Свиленград /приет с Решение №392/18.12.2012г./

Файлове:

Правилник за условията, критериите и реда за финансово подпомагане на спортните клубове в Община Свиленград /приет с Решение №392/18.12.2012г./ Правилник за условията, критериите и реда за финансово подпомагане на спортните клубове в Община Свиленград /приет с Решение №392/18.12.2012г./