Сайтът е в процес на обновяване!

Правилник за устройството и дейността на Обществен съвет за обществен контрол на системата за социално подпомагане на територията на община Свиленград.

Файлове:

 Правилник за устройството и дейността на Обществен съвет за обществен контрол на системата за социално подпомагане на територията на община Свиленград. Правилник за устройството и дейността на Обществен съвет за обществен контрол на системата за социално подпомагане на територията на община Свиленград.