Сайтът е в процес на обновяване!

План за младежта на община Свиленград за 2013г. по изпълнение на Националната стратегия за младежта /2010-2020/

Файлове:

План за младежта на община Свиленград за 2013г. по изпълнение на Националната стратегия за младежта /2010-2020/ План за младежта на община Свиленград за 2013г. по изпълнение на Националната стратегия за младежта /2010-2020/