Сайтът е в процес на обновяване!

Правилник за условията и реда за финансово подпомагане на младежки дейности в Община Свиленград /приет с Решение №550/29.05.2013г./

Файлове:

Правилник за условията и реда за финансово подпомагане на младежки дейности в Община Свиленград /приет с Решение №550/29.05.2013г./ Правилник за условията и реда за финансово подпомагане на младежки дейности в Община Свиленград /приет с Решение №550/29.05.2013г./