Сайтът е в процес на обновяване!

Правилник за устройството и дейността на Общинско преприятие "Благоустрояване и озеленяване"-гр. Свиленград /приет с Решение №594/26.06.2013г./

Файлове:

Правилник за устройството и дейността на Общинско преприятие Правилник за устройството и дейността на Общинско преприятие "Благоустрояване и озеленяване"-гр. Свиленград /приет с Решение №594/26.06.2013г./