Правилник за устройството и дейността на Общинско преприятие "Благоустрояване и озеленяване"-гр. Свиленград /приет с Решение №594/26.06.2013г./

Файлове:

Правилник за устройството и дейността на Общинско преприятие Правилник за устройството и дейността на Общинско преприятие "Благоустрояване и озеленяване"-гр. Свиленград /приет с Решение №594/26.06.2013г./

https://www.livechatalternative.com/