Сайтът е в процес на обновяване!

Правилник за организацията и дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с ОбА/посл. актуализация Р-е №738/29.01.2014г./

Файлове:

Правилник за организацията и дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с ОбА/посл. актуализация Р-е №738/29.01.2014г./ Правилник за организацията и дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с ОбА/посл. актуализация Р-е №738/29.01.2014г./