Правилник за финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция на двойки,семейства и лица с репродуктивни проблеми на територията на Община Свирленград,изменен с Решение №174/25.05.2016г.

Файлове:

Правилник за финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция на двойки,семейства и лица с репродуктивни проблеми на територията на Община Свирленград,изменен с Решение №174/25.05.2016г. Правилник за финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция на двойки,семейства и лица с репродуктивни проблеми на територията на Община Свирленград,изменен с Решение №174/25.05.2016г.

https://www.livechatalternative.com/