Сайтът е в процес на обновяване!

Правилник за реда,начина и условията за отпускане на еднократна финансова помощ на граждани от бюджета на Община Свиленград

Файлове:

Правилник за реда,начина и  условията за отпускане на еднократна финансова помощ на граждани от бюджета на Община Свиленград Правилник за реда,начина и условията за отпускане на еднократна финансова помощ на граждани от бюджета на Община Свиленград