Правилник за финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция на двойки,семейства и лица с репродуктивни проблеми на територията на Община Свирленград /Решение №99/30.03.2016г.

Файлове:

Правилник за финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция на двойки,семейства и лица с репродуктивни проблеми на територията на Община Свирленград /Решение №99/30.03.2016г. Правилник за финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция на двойки,семейства и лица с репродуктивни проблеми на територията на Община Свирленград /Решение №99/30.03.2016г.

https://www.livechatalternative.com/