Правилник за реда,начина и условията за отпускане на еднократна финансова помощ на граждани от бюджета на Община Свиленград,изменен с Решение №173/25.05.16г. на ОбС-Свиленград

Файлове:

Правилник за реда,начина и  условията за отпускане на еднократна финансова помощ на граждани от бюджета на Община Свиленград,изменен с Решение №173/25.05.16г. на ОбС-Свиленград Правилник за реда,начина и условията за отпускане на еднократна финансова помощ на граждани от бюджета на Община Свиленград,изменен с Решение №173/25.05.16г. на ОбС-Свиленград

https://www.livechatalternative.com/