Правилник за организацията и дейността на ОбС-Свиленград, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация /изм. с Решение №425/25.01.17г./

Файлове:

Правилник за организацията и дейността на ОбС-Свиленград, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация /изм. с Решение №425/25.01.17г./ Правилник за организацията и дейността на ОбС-Свиленград, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация /изм. с Решение №425/25.01.17г./

https://www.livechatalternative.com/