Сайтът е в процес на обновяване!

Правилник за устройството и дейността на общинско предприятие "Благоустрояване и озеленяване" -гр. Свиленград,изм. с Решение №734/19.12.17г

Файлове:

Правилник за устройството  и дейността на общинско предприятие Правилник за устройството и дейността на общинско предприятие "Благоустрояване и озеленяване" -гр. Свиленград,изм. с Решение №734/19.12.17г