Сайтът е в процес на обновяване!

Правилник за реда и условията за отпускане на финансова помощ за новородено или осиновено дете на територията на община Свиленград, приет с Решение №1079/27.02.19г. на ОбС - Свиленград

Файлове:

Правилник за реда и условията за отпускане на финансова помощ за новородено или осиновено дете на територията на община Свиленград, приет с Решение №1079/27.02.19г. на ОбС - Свиленград Правилник за реда и условията за отпускане на финансова помощ за новородено или осиновено дете на територията на община Свиленград, приет с Решение №1079/27.02.19г. на ОбС - Свиленград