Правилник за реда и условията за отпускане на финансова помощ за новородено или осиновено дете на територията на община Свиленград, приет с Решение №1187/29.05.19г. на ОбС - Свиленград

Файлове:

https://www.livechatalternative.com/