Правилник за реда и условията за отпускане на финансова помощ за всяко новородено дете на територията на община Свиленград.

Файлове:

Правилник за реда и условията за отпускане на финансова помощ за всяко новородено дете на територията на община Свиленград. Правилник за реда и условията за отпускане на финансова помощ за всяко новородено дете на територията на община Свиленград.

https://www.livechatalternative.com/