Правилник за организацията и дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с ОбА./посл. актуализация Р-е №3/14.11.2011г./

Файлове:

Правилник за организацията и дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с ОбА./посл. актуализация Р-е №3/14.11.2011г./ Правилник за организацията и дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с ОбА./посл. актуализация Р-е №3/14.11.2011г./

https://www.livechatalternative.com/