Наредба №5 за търговската дейност на територията на община Свиленград/последна актуализация-Решение №992/26.11.14г.

Файлове:

Наредба №5 за търговската дейност на територията на община Свиленград/последна актуализация-Решение №992/26.11.14г. Наредба №5 за търговската дейност на територията на община Свиленград/последна актуализация-Решение №992/26.11.14г.

https://www.livechatalternative.com/