Наредба за собствеността, ползването, управлението, стопанисването, изграждането, ремонта, поддържането и финансирането на общинска пътна мрежа./ приета с Р-ние №186/02.12.2004год./изменена с Р-ние №1200/29.07.15г.

Файлове:

Наредба за собствеността, ползването, управлението, стопанисването, изграждането, ремонта, поддържането и финансирането на общинска пътна мрежа./ приета с Р-ние №186/02.12.2004год./изменена с Р-ние №1200/29.07.15г. Наредба за собствеността, ползването, управлението, стопанисването, изграждането, ремонта, поддържането и финансирането на общинска пътна мрежа./ приета с Р-ние №186/02.12.2004год./изменена с Р-ние №1200/29.07.15г.

https://www.livechatalternative.com/