Сайтът е в процес на обновяване!

Приложения към Наредба №10 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги,изменени с Решение № 330/26.10.2016г.

Файлове:

Приложения към Наредба №10 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги,изменени с Решение №  330/26.10.2016г. Приложения към Наредба №10 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги,изменени с Решение № 330/26.10.2016г.