НАРЕДБА № 26 за условията и реда за вписване на общинските детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие в регистър в Община Свиленград , приета с Решение №328/26.10.2016г.

Файлове:

НАРЕДБА № 26 за условията и реда за вписване на общинските детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие в регистър в  Община Свиленград , приета  с  Решение №328/26.10.2016г. НАРЕДБА № 26 за условията и реда за вписване на общинските детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие в регистър в Община Свиленград , приета с Решение №328/26.10.2016г.

https://www.livechatalternative.com/