Сайтът е в процес на обновяване!

НАРЕДБА № 27 за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в предучилищна възраст в детските градини и училищата на територията на Община Свиленград , приета с Решение №340/26.10.2016г.

Файлове:

НАРЕДБА № 27 за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в предучилищна възраст в детските градини и училищата на територията на Община Свиленград  , приета  с  Решение №340/26.10.2016г. НАРЕДБА № 27 за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в предучилищна възраст в детските градини и училищата на територията на Община Свиленград , приета с Решение №340/26.10.2016г.