Сайтът е в процес на обновяване!

НАРЕДБА №11 ЗА РЕДА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКИ СПОРТНИ ИМОТИ И СПОРТНИ СЪОРЪЖЕНИЯ /Приета с Решение № 341/26.10.2016г. на ОбС – Свиленград/

Файлове:

НАРЕДБА №11 ЗА РЕДА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКИ СПОРТНИ ИМОТИ И СПОРТНИ СЪОРЪЖЕНИЯ  /Приета с Решение № 341/26.10.2016г. на ОбС – Свиленград/ НАРЕДБА №11 ЗА РЕДА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКИ СПОРТНИ ИМОТИ И СПОРТНИ СЪОРЪЖЕНИЯ /Приета с Решение № 341/26.10.2016г. на ОбС – Свиленград/