Сайтът е в процес на обновяване!

Наредба №13 за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Свиленград /Последна актуализация с Решение №339/26.10.16г.

Файлове:

Наредба №13 за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Свиленград /Последна актуализация с Решение №339/26.10.16г. Наредба №13 за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Свиленград /Последна актуализация с Решение №339/26.10.16г.