Сайтът е в процес на обновяване!

Наредба №10 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги /последна актуализация с Решение № 384/21.12.16г. 297/28.09.2016г.

Файлове:

Наредба №10 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги /последна актуализация с Решение № 384/21.12.16г.  297/28.09.2016г. Наредба №10 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги /последна актуализация с Решение № 384/21.12.16г. 297/28.09.2016г.