Сайтът е в процес на обновяване!

Приложения към Наредба №10 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги,изменени с Решение № 384/21.12.2016г. и Решение №391/21.12.16г.

Файлове:

Приложения към Наредба №10 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги,изменени с Решение №  384/21.12.2016г. и Решение №391/21.12.16г. Приложения към Наредба №10 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги,изменени с Решение № 384/21.12.2016г. и Решение №391/21.12.16г.