Сайтът е в процес на обновяване!

НАРЕДБА №19 ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПОЕМАНЕ, ОБСЛУЖВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ ДЪЛГ НА ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД /приета с Решение №404/21.12.16г.

Файлове:

НАРЕДБА №19 ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПОЕМАНЕ, ОБСЛУЖВАНЕ   И УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ  ДЪЛГ НА ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД /приета с Решение №404/21.12.16г. НАРЕДБА №19 ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПОЕМАНЕ, ОБСЛУЖВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ ДЪЛГ НА ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД /приета с Решение №404/21.12.16г.