Сайтът е в процес на обновяване!

Наредба №7 за условията и реда за управление и разпореждане с общинския жилищен фонд на ОбС-Свиленград да се качи в сайта на общината

Файлове:

Наредба №7 за условията и реда за управление и разпореждане с общинския жилищен фонд на ОбС-Свиленград да се качи в сайта на общината Наредба №7 за условията и реда за управление и разпореждане с общинския жилищен фонд на ОбС-Свиленград да се качи в сайта на общината