Сайтът е в процес на обновяване!

Приложения към Наредба №10 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги,изменени с Решение № 475/29.03.2017г

Файлове:

Приложения към Наредба №10 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги,изменени с Решение №  475/29.03.2017г Приложения към Наредба №10 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги,изменени с Решение № 475/29.03.2017г