Сайтът е в процес на обновяване!

Наредба №10 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги /последна актуализация с Решение № 611/26.07.17г.

Файлове:

Наредба №10 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги /последна актуализация с Решение № 611/26.07.17г. Наредба №10 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги /последна актуализация с Решение № 611/26.07.17г.